Reflektioner mot slutet av arbetsdagen

Åker hem för dagen och tänker vilket privilegium det är att få jobba för en bättre svensk 12049186_10153737917088829_2846963721057258966_nskola tillsammans med kollegorna Gustav Fridolin och Helene Hellmark Knutsson. En tanke som slår mig varje morgon när jag kommer till jobbet på Utbildningsdepartementet. Ett intensivt arbete har också genomförts under det gångna året, trots den politiska turbulensen som har varit. Några av reformerna och satsningarna som redan rullats ut är:

 • Mindre barngrupper i förskolan.
 • Barnomsorg på kvällar, nätter och helger.
 • Mer personal i förskoleklass och lågstadiet.
 • Satsning på fritidshem.
 • Läsa-skriva-räkna-garanti.
 • Fler speciallärare och specialpedagoger.
 • Fler platser på förskollärar- och lärarutbildningen.
 • Mer resurser till skolor med tuffare förutsättningar.
 • Utbyggnad av lovskola och läxhjälp.
 • Paket för stärkt attraktionskraft för gymnasiets yrkesprogram; bl.a. att fler yrkeslärare ska bli behöriga, bättre samverkan mellan skola och arbetsmarknad samt insatser för varumärkesuppbyggnad.
 • Påbörjat arbete för att yrkeselever ska ges högskolebehörighet som norm.
 • Investeringar i studie- och yrkesvägledningen.
 • Översyn av nationella provsystemen för att minska lärarnas administrativa börda.
 • Påbörjat framtagande av digitaliseringsstrategier för skolan.
 • Höjda lärarlöner.
 • Satsning på kompetensutveckling för lärare, rektorer och förskolepersonal.
 • Kompletterande pedagogisk utbildning för att fler yrkesverksamma ska kunna bli lärare.
 • Utbyggd yrkeshögskola, en utbildningsform där 9/10 har jobb inom ett år efter avslutad utbildning.
 • Rättighetsbaserad komvux: alla ges rätten att fullfölja gymnasiet.
 • Runt 50 000 utbildningsplatser inom vuxenutbildningen, folkhögskolorna, yrkeshögskolan, högskolan/universiteten.
 • Undervisning i svenska från dag ett för nyanlända.
 • Yrkesinriktad SFI.
 • Påbörjat framtagande av nationellt system för validering av utbildnings- och yrkeskvalifikationer.
 • Dessutom pågår det processer som hanterar frågan om styrkedjan samt vinstuttag i skolan.

Och arbetet fortsätter för att all skolor ska vara bra skolor och för att alla elever genom en bra utbildning ska förberedas för arbetslivet och livet.

 

Stefan Löfven i Halmstad och Halland

Stefan Löfven besökte Halmstad och Halland igår. Först besökte han sjukhuset i Halmstad och sedan en vårdcentral i Varberg.

Socialdemokraterna vill stärka sjukvården. Vi vill bland annat investera 700 miljoner kr till 5000 traineejobb åt unga inom sjukvården. Det hade givit bättre välfärd, möjliggjort ett kommande generationsskifte inom vården och samtidigt pressat ungdomsarbetslösheten nedåt.

10599302_807872465930139_8742168808672197851_n

10500273_807872712596781_5311861087430892382_n

10603573_835342176483744_5329479578905257876_n

10609612_835342259817069_6247927295418844211_n

10612249_10153151865923228_1691626727_o

10615535_10152653224503829_5524841883730681236_n

Framtidskontrakt för Halmstad

Nyligen antog Socialdemokraterna i Halmstad ett framtidskontrakt för Halmstad. Framtidskontraktet är i korthet det valprogram som socialdemokratin går till val på i Halmstad.

Vi har tagit fram en film som illusterar några av våra prioriteringar 2014-2018. Klicka på bilden för att komma till filmen.

Image

 • Alla unga i Halmstad ska ha sysselsättning. Ungdomsarbetslösheten i Halmstad är högre än i resten av Sverige. Vår ambition är att alla unga ska ha ett jobb, praktik eller utbildning att gå till istället för att vara beroende av socialbidrag.
 • Skolan ska lyftas. Vi vill garantera mindre skolklasser och anställa fler lärare. För mer kunskap istället för fortsatta neddragningar inom skolan.
 • Investeringar i välfärden och äldreomsorgen. Halmstads äldre ska få den goda välfärd, vård och omsorg de förtjänar. Därför kommer vi prioritera investeringar i välfärden framför privatiseringar och vinstjakt.
 • Alla ska kunna åka buss för 1000 kr/år. Vi vill införa ett 1000-kr-kort där du kan åka buss hur mycket som helst, var som helst i Halmstad, för 1000 kr per år. Det är bra för miljön och plånboken.

Image

Vid presentationen av framtidskontraktet med Anders Rosén

Investera i lärarna

Jag försöker att genomföra så många skolbesök som möjligt för att se hur det står till med skolan i Halmstad. I veckan besökte jag Sannarpsgymnasiet som är en fantastisk skola med engagerade lärare och skolpersonal.

Det är mycket som behöver göras för att skolan och kunskapsresultaten ska bli bättre. Men om man ska börja någonstans så tror jag att mycket handlar om att investera i lärarna. Gör det attraktivt att bli lärare, anställ fler lärare, garantera mindre skolklasser och minska lärarnas administrationsbörda. Idag är lärare mer byråkrater än kunskapsförmedlare och det borde vara tvärtom. Lärarnas tid behöver frigöras så att de kan spendera mer tid med eleverna. Sedan måste vi också lita på professionen och politiken måste sluta detaljreglera lärarnas arbetsmetoder. Få andra yrkesgrupper blir så detaljstyrda som lärarna.

Sedan måste vi också bestämma oss för att Sverige ska ha världens bästa skola. Det betyder att tillräckligt med resurser måste tilldelas skolan för att den målsättningen ska uppnås.

Image

Från besöket på Sannarpsgymnasiet

Avskaffa ungdomsarbetslösheten

Arbetslösheten i Sverige är hög och i synnerhet ungdomsarbetslösheten. Samma oroväckande läge råder i Halland och framför allt i Halmstad. I Halmstad är ungdomsarbetslösheten högre än i resten av landet – och det säger mycket eftersom Sverige som helhet klarar sig betydligt sämre än jämförbara europeiska länder. Nu i veckan publicerade till och med den renommerade brittiska tidskriften The Economist statistik om detta. The Economist åskådliggör att Sverige har högre ungdomsarbetslöshetssiffor än sådana länder som vi borde jämföra oss med, såsom Tyskland.

Sverige klarar sig däremot bättre än länder som Grekland, Spanien och Italien – vilket Moderaterna och särskilt Fredrik Reinfeldt och Anders Borg brukar hänvisa till. Men allvarligt talat så borde Sverige ha högre ambitioner än att jämföra sig med Europas krisländer. Vi kan bättre än så och vår ambition borde handla om att vara i topp – vad gäller sysselsättningen, skolan och välfärden.

Jag besöker skolor tämligen ofta och brukar ibland tänka att var tredje elev där kommer att ha svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. Det är rent ut sagt förfäräligt och i grund och botten handlar det om att politiken har misslyckats föra en jobb- och utbildningspolitik som borgar för goda chanser på arbetsmarknaden.

Namnlös

Källa: The Economist, januari 2014

The Economist visar också det Socialdemokraterna har hävdat länge. Det finns en paradox på den svenska arbetsmarknaden. Samtidigt som hög arbetslöshet råder har svenska arbetsgivare – privata som offentliga – svårt att finna arbetskraft med rätt kvalifikationer. Enligt The Economist uppger en tredjedel (1/3) att arbetskraftens kvalifikationer är ett hinder för att nyanställa.

Det kommer att krävas en ordentlig kraftansträngning – som måste bottna i en rejäl viljeförklaring – för att sysselsättningen ska stiga, arbetslösheten pressas neråt och företagen ges en god arbetskraftsförsörjning. Nationellt har Socialdemokraterna med Stefan Löfven och Magdalena Andersson i spetsen förklarat att vårt mål är att Sverige ska ha EU:s lägsta arbetslöshet år 2020. Socialdemokraterna i Halland och Halmstad har självfallet samma höga ambition för vi är medvetna om att jobben är grunden för allt – den individuella friheten, ekonomin och välfärden.

Den här gången kommer jag att kommentera vad vi socialdemokrater i Halmstad vill göra för att främja ungas anställningsbarhet. Med anställningsbarhet menas helt enkelt kvalifikationerna och meriterna som unga har vilka gör dem attraktiva för arbetsgivare och därmed nyanställningar.

I sak handlar det dels om att unga ska utbildas inom bristyrken, dels att unga ska få arbetslivserfarenhet som efterfrågas av arbetsmarknaden.  För att klara detta finns en rad beprövade erfarenheter som gett resultat och som kan användas. Exempelvis har socialdemokratiska kommuner och regioner runt och i Sverige genomfört dessa satsningar med framgång.

Vad gäller bristyrkesutbildningar handlar det primärt om att finansiera utbildningarna. Idag har exempelvis vuxenutbildningen, som är viktig för branschomställningar, bantats ordentligt genom moderat politik. Likadant så beviljas enbart en av tre yrkeshögskole-kurser. Detta skadar arbetsmarknadens omställningsförmåga och vi backar in i framtiden i en tid av globalisering och snabba branschförändringar. Istället borde vi vara på tårna och skapa förutsättningar för arbetskraften att tillgodogöra sig kvalifikationer som en föränderlig arbetsmarknad kräver.

Gällande arbetslivserfarenhet som nyckeln in till arbetsmarknaden föreslår Socialdemokraterna i Halmstad ett jobbpaket som handlar om detta. Som arbetsgivare inom Halmstads kommun vill vi:

 • Finansiera traineeprogram för högskolestudenter
 • Genomföra ett generationsskiftesprogram
 • Garantera praktikplatser inom kommunens förvaltningar och bolag
 • Vid upphandlingar kräva att leverantörer tar emot trainees och praktikanter
 • Möjliggöra sommarjobb för alla gymnasieelever under två (2) veckor med avtalsenlig lön
 • Införa sommarlovsentreprenörskap för gymnasiestudenter

Detta är några av våra förslag som ska ge unga arbetslivserfarenhet – och vissa en första merit och steg in på arbetsmarknaden. Det kan göra hela skillnaden för att en arbetsgivare ska vara beredd att ge dem en chans till jobb. Vill du läsa mer om vår jobbpolitik kan du göra det på socialdemokraterna.se/halmstad.

Den 17 mars anordnar Socialdemokraterna i Halmstad också en konferens om hur vi ska stoppa ungdomsarbetslösheten. Tillsammans med andra lokala aktörer ska vi diskutera formerna för hur vi ska skapa full sysselsättning bland Halmstads unga.

Sverige, Halland och Halmstad kan helt enkelt bättre. Unga ska jobba eller plugga och företag ska ha lätt för att hitta lämplig arbetskraft – men för att nå detta måste vi ha högre ambitioner än idag.