Vad betyder forskaranläggningen ESS för Halmstad?

Just nu förbereds etableringen av ett internationellt och världsunikt forskarcentrum i Lund. Det handlar om en multivetenskaplig anläggning vid namn ESS (European Spallation Source) som finansieras av Europas länder. Många ledande forskarnationer konkurrerade om att få anlägga ESS, vilket visar på dess betydelse.

Men ESS är mer än en anläggning. Etableringen väntas nämligen attrahera ansedda forskare, nya företag, skapa jobb och generera tillväxt. Den väntas också leda till en expanderande region med befolkningsökning, växande städer och ett ökat behov av exempelvis bostäder i närområdet. Bara i Lund väntas 50 000 nya invånare flytta in de kommande åren genom centrets etablering.

ESS beräknas stå färdig år 2020. Snart, alltså. Jag har många gånger frågat mig, vilken strategi har Halmstad för att tillgodoräkna sig möjligheterna med ESS? Jag tror nämligen att Halmstad kan vinna mycket genom ESS, men det kräver framförhållning och planering.

Frågan om ESS måste därmed upp på dagordningen i Halmstad. Vi måste exempelvis börja diskutera etableringens påverkan på vår bostadsmarknad, utbudet av mark för företag, kommunikation och infrastruktur, service och andra spin-off effekter samt tillgången till relevant utbildning och internationella skolor för barn och ungdomar.

För nog är det så att vi kommer att påverkas. För det första på grund av vårt läge mellan Göteborg och Malmö, där vår högskola förmodligen kommer att bli en knutpunkt för universiteten i båda städerna.

För det andra på grund av att Halmstad erbjuder en av Sveriges mest attraktiva livsmiljöer, vilket också kommer tilltala sådana med anknytning till ESS. Vår natur och det faktum att vi befinner oss i en tillväxtregion på västkusten gör oss tilltalande för människor och företag. Att inflyttningen redan idag visar plus vittnar naturligtvis om Halmstads goda renommé men det bidrar också till vår ekonomi eftersom våra intäkter ökar. Det ger oss förutsättningar att utveckla välfärden och därmed vår livskvalitet.

Vi måste också i motsvarande mån räkna med att en god välfärd har en viktig attraktionskraft för att människor ska vilja bo, jobba och leva i Halmstad. Det ena föder det andra så att säga, ekonomi ger välfärd och välfärd ger ekonomi. En kvalitativ välfärd kommer därmed att vara en konkurrensfördel för Halmstad i framtiden.

Min avsikt framöver är att arbeta för att en strategi ifråga om ESS tas fram i Halmstads kommun. Vi har här en sällsynt chans som vi måste ta vara på.

0eee2655c0eecff33e

Bildkälla: lunduniversity.lu.se