Socialdemokraterna – framtidspartiet

I lördags höll Socialdemokraterna i Halland framtidskonferens. Vi var på Campus i Varberg och det var fullsatt. Människor från Kungsbacka, Varberg, Falkenberg, Hylte, Laholm och Halmstad hade samlats av ett enda skäl: för att diskutera hur socialdemokratin ska bli partiet som inger framtidstro.

Platsen för konferensen var självfallet medvetet vald. Vi var på Campus för att illustrera socialdemokratins tro på dynamiken i kopplingen mellan akademin, politiken och arbetsmarknaden. Vi ville också vara på en plats som signalerar utveckling och framtid.

Detta är nämligen kärnan i det pågående socialdemokratiska utvecklingsarbetet. Vi vill på allvar vara partiet som får människor att känna att en ljusare framtid är möjlig. I tider av finanskris och ekonomisk stagnation är det lätt att uppgivenheten segrar. Men socialdemokratin har historiskt visat att trots tuffa förutsättningar är det möjligt att åstadkomma en stark välfärd och lyfta sysselsättningen.

Och just betoningen på jobb och skola är central för socialdemokratin som helhet, centralt men också här i Halland och Halmstad.

För att nämna vad vi gör här i Halmstad ifråga om detta så vill jag exemplifiera med en rad förslag som socialdemokratin har presenterat för ambitionshöjningar i vår kommun.

Jobb- och näringslivspolitiken har varit vårt signum en längre tid. Vi socialdemokrater i Halmstad levererade redan inför valet 2010 ett jobbpaket för unga. Vi finansierade full sysselsättning för alla unga upp till 25 år i vårt budgetförslag där vi föreslog att kommunen ska ge jobb, traineetjänster och praktik till unga. Vi vill också ta in studentmedarbetare, det vill säga att kommunen ska ge studenter jobb under studietiden inom deras studiefält. Allt för att underlätta ungas inträde på arbetsmarknaden.

Vi betonar också ett snabbare generationsskifte i Halmstads kommun för att få unga i arbete men också höja välfärdens kvalitet. Nya lärare, vårdbiträden, utredare, fastighetsskötare, ingenjörer med flera hade kunnat anställas samtidigt som kunskap hade överförts från äldre till yngre.

Samtidigt ser vi att vårt jobbpaket för unga måste breddas till att omfatta fler. Idag är arbetslösheten tyvärr spridd inom alla åldrar och yrkeskategorier vilket betyder att en offensivare jobbpolitik behövs. Det borgerliga blocket saknar ambitioner att lösa krisen på arbetsmarknaden – av den enkla anledningen att högre arbetslöshet gynnar deras syfte att skapa låglönemarknader. Om fler konkurrerar om jobben så dumpas lönerna. Därför måste vi som kommunpolitiker agera – och det kommer socialdemokratin i Halmstad att göra.

Ifråga om näringslivet var vi först med att föreslå vassare rekrytering av företag och talanger till Halmstad. Vi finansierade anslag i kommunens Näringslivsbolag för det här ändamålet eftersom vi tror att Halmstad aktivt bör rekrytera etableringar. Nivån på detta arbete är för låg nu. Vänder vi på trenden innebär nya företag också nya jobb, vilket vi alltid behöver. Men behovet är särskilt stort nu när varselvågen slår hårt mot oss.

Vi har också fokus på Halmstads skola. Vi vill att Halmstads skolor ska vara bland Sveriges bästa. Därför presenterade vi bland annat nyligen ett skolpaket för Halmstad. Elevernas kunskaper måste höjas och då måste skolan hålla måttet. Och det bästa sättet att höja kvaliteten i skolan är att lyfta lärarna. Det är allmänt känt att bra lärare också ger väl presterande och välmående elever.

Vi socialdemokrater menar därför att lärartätheten behöver höjas. Fler lärare i Halmstad, i kombination med det socialdemokratiska riksdagsförslaget att skolklasserna ska bli mindre, innebär att varje lärare får mer tid med varje elev. I just det mötet sker kunskapsöverföringen och varje elevs enskilda förmågor och behov kan tillgodoses.

Vårt skolpaket hanterar också problemet med lärarnas ökade administrativa börda. Idag får lärare lägga för mycket tid och energi på att fixa administrativa uppgifter istället för att koncentrera sig på undervisningen. Den här ordningen måste ändras. Lärare ska fokusera på eleverna och undervisningen. Därför vill vi se över möjligheten att införa så kallade lärarsekreterare som ska bistå lärarna med praktiska sysslor.

Vi vet att en nationell översyn av lärarnas administrativa börda har initierats. Men så länge problemet inte har åtgärdats tänker vi socialdemokrater kommunalt hantera problematiken.

Kontentan är att vi levererar politik för jobb och bättre skolkvalitet. Socialdemokratin tror att det finns en väg framåt. Socialdemokratin har byggt dagens moderna och konkurrenskraftiga Sverige och vi har samma höga ambitioner för framtiden. Vi har framtidstro och vår politik speglar det.

Image

 

487225_10151512666173829_881442754_n