Kongress i Göteborg 2013

Den socialdemokratiska kongressen i Göteborg 2013 kommer sannolikt att gå till historien som en enighetens kongress. Entusiasmen inför kongressen var påtaglig och på plats var atmosfären varm.

Socialdemokraterna som framtidsparti som återigen vill återupprätta Sveriges kraft
och välstånd var sannerligen devisen som präglade i princip allt; ombuden, personalen,
diskussionerna, förhandlingarna och givetvis politiken.

Kongressens enskilt viktigaste politiska område var jobben, sysselsättningen,
arbetsmarknaden och näringslivet. Här enades kongressen kring ambitionen full sysselsättning och jobbmålet att Sverige ska ha EU:s lägsta arbetslöshet år 2020.

Kongressen lyfta företagandet bland annat genom beslut om halverat sjuklöneansvar för
företag, ekonomisk trygghet för småföretagare, jobb- och utbildningskontrakt som ger
kvalifikationer för en modern arbetsmarknad samt SSU:s förslag om en 90:s dagars regel för
ungas sysselsättning.

Även om många antog att frågan om vinsterna i välfärden skulle skapa dramatik inträffade
det motsatta. Med känsla för samling, ordning och reda samt ansvar för Sverige enades
kongressombuden för ett regelverk för välfärden som värnar om skattepengarna, kvaliteten
och valfriheten, som många sympatiserar med.

Bland annat antog kongressen ett skärpt regelverk för etablering av friskolor där kommunerna ges ett avgörande inflytande. Detta är alldeles nödvändigt eftersom ordningen för friskoleetableringar är misslyckad. Dagens system gör att kommuner läcker skattepengar, kvaliteten drabbas och även seriösa enskilda aktörer som tänker seriöst och långsiktigt. Vårt antagna regelverk för ordning och reda i välfärden kommer att borga för just seriositet, långsiktighet och att skattepengar kommer välfärden till godo.

Självklart behandlade kongressen många, många andra frågor utöver dessa. Skolan var
också ett prioriterat område där vi socialdemokrater från Halmstad hade flera inskickade motioner. Bland annat lyfte vi vikten av att skolan ser alla barn.

Sammanfattningsvis kan sägas att vi är tillbaka från kongressen med en förvissning om att
socialdemokratin är stark, enig och redo att än en gång bygga ett starkt Sverige.

887133_546912642026124_769060455_o

Inför valet av Stefan Löfven som partiordförande.

902035_546912965359425_1240307508_o

Stefan Löfven valdes som partiordförande av kongressen.

883987_546504445400277_1658617207_o

Carin Jämtin valdes om till partisekreterare.

892424_547747718609283_1311725772_o

Den halländska delegationen.

M2

Delegationsledaren Margit Bik, talade om gröna bostäder.

555600_547300598653995_1449316812_n

Anders Rosén framhöll att skolan ska hjälpa barn i behov av särskilt stöd.

555732_547343035316418_1710952668_n

Christina Johansson talade flera gånger, här under temat ökad trygghet.

527165_547287455321976_2551308_n

Krister Matsson i talarstolen om en god välfärd för alla.

156533_547299398654115_1906480721_n

Jeanette Qvist hade inlägg om bland annat en modern barnomsorg.

529527_547674988616556_80943979_n

Johan Tolinsson var en flitig talare och ansvarade bland annat för miljöpolitiken.

894432_546910788692976_1910685855_o

Jennie Nilsson som är en av våra riksdagsledamöter från Halland är också partiets näringspolitiska talesperson. Hon var föredragande för temat jobb genom fler och växande företag.

64271_10200876755462731_607384340_n

Själv talade jag också om arbetsmarknads- och näringslivspolitiken och betonade småföretagares ekonomiska trygghet. Utöver detta pratade jag även under temat ordning och reda i välfärden.

485358_487239451343990_1588627171_n

Delegationen hade god hjälp av vår personal.

906581_546912665359455_357138376_o

Många socialdemokrater från Halland besökte kongressen, här syns kommunalrådet Eva Borg (S) från Kungsbacka på plats med Johan Tolinsson, ombud.

893063_546912422026146_290767037_o

Riksdagsledamoten Adnan Dibrani och regionrådet Per Persson deltog också.

Kongressbild

Själv blev jag fotad av SSU:s ordförande i Halmstad, Manuel Gomez.

901377_547708801946508_1753511989_o

Patrik Nilsson från Hylte var ännu en halländsk gäst på plats.

904257_547709001946488_1788172516_o

En kongressfest hann vi också med, Sebastian Stenholm och Adnan Dibrani var festfina.