S vann kyrkovalet

Den 15 september gick Sverige till kyrkoval och vi socialdemokrater gick till val på en folkkyrka för alla. Detta belönades av svenska folket då (S) idag står som en av valets vinnare.

Vi har gått framåt på alla nivåer, från det nationella kyrkomötet till våra kyrkofullmäktigen här i Halmstad. Det kanske mest intressanta med valresultatet i Halmstad är att (S) går framåt i traditionellt borgerliga områden som Steninge och Söndrum. Här har vi vunnit flera nya mandat samtidigt som moderaterna backar.

Vårt valresultat visar på en medvind som Socialdemokraterna har samtidigt som vi ska fortsätta jobba på för att få Halmstadsbornas förtroende även framöver. Det är idag exakt 363 dagar kvart till valet 2014, det vill säga mindre än ett år, och varje dag kommer att betyda hårt arbete.

Vi socialdemokrater vill nämligen ha ett Halmstad och Sverige där välfärden är god och sysselsättningen växer. Det är vår grundläggande övertygelse att starka samhällen byggs på det sättet. Genom en god välfärd och jobb blir varje individ starkare – och genom det också hela samhället. Men för att lyckas bygga en stark välfärd måste den också finanseras gemensamt och hållas ihop – inte knoppas av, säljas av eller konkurrensutsättas till förmån för exempelvis vinstdrivandes skolkoncerner. Eller nedmonteras till förmån för skattesänkningar som betyder 70 kr mer i fickan varje månad. Frågan som vi måste ställa oss är – vad är mer värt, en skattesänkning som motsvarar en lunch eller en bra skola för alla barn?

Vi ser nu istället ett Sverige och Halmstad som går i motsatt riktning – ett svagt Sverige och Halmstad håller på att ta form. Välfärden avvecklas steg för steg och allt fler börjar märka det. Men det är en del av den borgerliga politiken: välfärden får mindre i resurser och då tappar den i kvalitet. På motsvarande sätt vill borgerliga politiker gärna se privatiseringar på skolans och äldreomsorgens sida i Halmstad vilket i mångt och mycket försämrar välfärden för våra barn och äldre.

Nyligen alarmerade till exempel Lärarnas riksförbund i Halmstad att skillnaderna ökar alltmer mellan våra skolor i kommunen (SVT:  ”Ökande skillnader på skolorna i Halmstad”). Lärarnas riksförbund menar att den minskande likvärdigheten mellan Halmstads skolor beror på minskade resurser till skolan.

Vi socialdemokrater vill vända den här avvacklingen. Bland annat tycker vi till skillnad från moderaterna att Halmstads kommun ska anställa fler lärare i grund- och gymnasieskolan.  Vi vill också att alla barn ska ha rätt till läxhjälp – så investerar vi i kunskap och framtiden.

Om du som vi vill att Halmstad ska framåt, för en bättre välfärd, fler ungdomar som har jobb, äldre som har en fullvärdig omsorg – hjälp oss då under de kvarstående 363 dagarna att berätta om vår vision för Halmstad.

Vi kan bättre och tillsammans vinner vi valet 2014 precis som vi vann kyrkovalet igår!