Avskaffa ungdomsarbetslösheten

Arbetslösheten i Sverige är hög och i synnerhet ungdomsarbetslösheten. Samma oroväckande läge råder i Halland och framför allt i Halmstad. I Halmstad är ungdomsarbetslösheten högre än i resten av landet – och det säger mycket eftersom Sverige som helhet klarar sig betydligt sämre än jämförbara europeiska länder. Nu i veckan publicerade till och med den renommerade brittiska tidskriften The Economist statistik om detta. The Economist åskådliggör att Sverige har högre ungdomsarbetslöshetssiffor än sådana länder som vi borde jämföra oss med, såsom Tyskland.

Sverige klarar sig däremot bättre än länder som Grekland, Spanien och Italien – vilket Moderaterna och särskilt Fredrik Reinfeldt och Anders Borg brukar hänvisa till. Men allvarligt talat så borde Sverige ha högre ambitioner än att jämföra sig med Europas krisländer. Vi kan bättre än så och vår ambition borde handla om att vara i topp – vad gäller sysselsättningen, skolan och välfärden.

Jag besöker skolor tämligen ofta och brukar ibland tänka att var tredje elev där kommer att ha svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. Det är rent ut sagt förfäräligt och i grund och botten handlar det om att politiken har misslyckats föra en jobb- och utbildningspolitik som borgar för goda chanser på arbetsmarknaden.

Namnlös

Källa: The Economist, januari 2014

The Economist visar också det Socialdemokraterna har hävdat länge. Det finns en paradox på den svenska arbetsmarknaden. Samtidigt som hög arbetslöshet råder har svenska arbetsgivare – privata som offentliga – svårt att finna arbetskraft med rätt kvalifikationer. Enligt The Economist uppger en tredjedel (1/3) att arbetskraftens kvalifikationer är ett hinder för att nyanställa.

Det kommer att krävas en ordentlig kraftansträngning – som måste bottna i en rejäl viljeförklaring – för att sysselsättningen ska stiga, arbetslösheten pressas neråt och företagen ges en god arbetskraftsförsörjning. Nationellt har Socialdemokraterna med Stefan Löfven och Magdalena Andersson i spetsen förklarat att vårt mål är att Sverige ska ha EU:s lägsta arbetslöshet år 2020. Socialdemokraterna i Halland och Halmstad har självfallet samma höga ambition för vi är medvetna om att jobben är grunden för allt – den individuella friheten, ekonomin och välfärden.

Den här gången kommer jag att kommentera vad vi socialdemokrater i Halmstad vill göra för att främja ungas anställningsbarhet. Med anställningsbarhet menas helt enkelt kvalifikationerna och meriterna som unga har vilka gör dem attraktiva för arbetsgivare och därmed nyanställningar.

I sak handlar det dels om att unga ska utbildas inom bristyrken, dels att unga ska få arbetslivserfarenhet som efterfrågas av arbetsmarknaden.  För att klara detta finns en rad beprövade erfarenheter som gett resultat och som kan användas. Exempelvis har socialdemokratiska kommuner och regioner runt och i Sverige genomfört dessa satsningar med framgång.

Vad gäller bristyrkesutbildningar handlar det primärt om att finansiera utbildningarna. Idag har exempelvis vuxenutbildningen, som är viktig för branschomställningar, bantats ordentligt genom moderat politik. Likadant så beviljas enbart en av tre yrkeshögskole-kurser. Detta skadar arbetsmarknadens omställningsförmåga och vi backar in i framtiden i en tid av globalisering och snabba branschförändringar. Istället borde vi vara på tårna och skapa förutsättningar för arbetskraften att tillgodogöra sig kvalifikationer som en föränderlig arbetsmarknad kräver.

Gällande arbetslivserfarenhet som nyckeln in till arbetsmarknaden föreslår Socialdemokraterna i Halmstad ett jobbpaket som handlar om detta. Som arbetsgivare inom Halmstads kommun vill vi:

  • Finansiera traineeprogram för högskolestudenter
  • Genomföra ett generationsskiftesprogram
  • Garantera praktikplatser inom kommunens förvaltningar och bolag
  • Vid upphandlingar kräva att leverantörer tar emot trainees och praktikanter
  • Möjliggöra sommarjobb för alla gymnasieelever under två (2) veckor med avtalsenlig lön
  • Införa sommarlovsentreprenörskap för gymnasiestudenter

Detta är några av våra förslag som ska ge unga arbetslivserfarenhet – och vissa en första merit och steg in på arbetsmarknaden. Det kan göra hela skillnaden för att en arbetsgivare ska vara beredd att ge dem en chans till jobb. Vill du läsa mer om vår jobbpolitik kan du göra det på socialdemokraterna.se/halmstad.

Den 17 mars anordnar Socialdemokraterna i Halmstad också en konferens om hur vi ska stoppa ungdomsarbetslösheten. Tillsammans med andra lokala aktörer ska vi diskutera formerna för hur vi ska skapa full sysselsättning bland Halmstads unga.

Sverige, Halland och Halmstad kan helt enkelt bättre. Unga ska jobba eller plugga och företag ska ha lätt för att hitta lämplig arbetskraft – men för att nå detta måste vi ha högre ambitioner än idag.