Investera i lärarna

Jag försöker att genomföra så många skolbesök som möjligt för att se hur det står till med skolan i Halmstad. I veckan besökte jag Sannarpsgymnasiet som är en fantastisk skola med engagerade lärare och skolpersonal.

Det är mycket som behöver göras för att skolan och kunskapsresultaten ska bli bättre. Men om man ska börja någonstans så tror jag att mycket handlar om att investera i lärarna. Gör det attraktivt att bli lärare, anställ fler lärare, garantera mindre skolklasser och minska lärarnas administrationsbörda. Idag är lärare mer byråkrater än kunskapsförmedlare och det borde vara tvärtom. Lärarnas tid behöver frigöras så att de kan spendera mer tid med eleverna. Sedan måste vi också lita på professionen och politiken måste sluta detaljreglera lärarnas arbetsmetoder. Få andra yrkesgrupper blir så detaljstyrda som lärarna.

Sedan måste vi också bestämma oss för att Sverige ska ha världens bästa skola. Det betyder att tillräckligt med resurser måste tilldelas skolan för att den målsättningen ska uppnås.

Image

Från besöket på Sannarpsgymnasiet