Reflektioner mot slutet av arbetsdagen

Åker hem för dagen och tänker vilket privilegium det är att få jobba för en bättre svensk 12049186_10153737917088829_2846963721057258966_nskola tillsammans med kollegorna Gustav Fridolin och Helene Hellmark Knutsson. En tanke som slår mig varje morgon när jag kommer till jobbet på Utbildningsdepartementet. Ett intensivt arbete har också genomförts under det gångna året, trots den politiska turbulensen som har varit. Några av reformerna och satsningarna som redan rullats ut är:

 • Mindre barngrupper i förskolan.
 • Barnomsorg på kvällar, nätter och helger.
 • Mer personal i förskoleklass och lågstadiet.
 • Satsning på fritidshem.
 • Läsa-skriva-räkna-garanti.
 • Fler speciallärare och specialpedagoger.
 • Fler platser på förskollärar- och lärarutbildningen.
 • Mer resurser till skolor med tuffare förutsättningar.
 • Utbyggnad av lovskola och läxhjälp.
 • Paket för stärkt attraktionskraft för gymnasiets yrkesprogram; bl.a. att fler yrkeslärare ska bli behöriga, bättre samverkan mellan skola och arbetsmarknad samt insatser för varumärkesuppbyggnad.
 • Påbörjat arbete för att yrkeselever ska ges högskolebehörighet som norm.
 • Investeringar i studie- och yrkesvägledningen.
 • Översyn av nationella provsystemen för att minska lärarnas administrativa börda.
 • Påbörjat framtagande av digitaliseringsstrategier för skolan.
 • Höjda lärarlöner.
 • Satsning på kompetensutveckling för lärare, rektorer och förskolepersonal.
 • Kompletterande pedagogisk utbildning för att fler yrkesverksamma ska kunna bli lärare.
 • Utbyggd yrkeshögskola, en utbildningsform där 9/10 har jobb inom ett år efter avslutad utbildning.
 • Rättighetsbaserad komvux: alla ges rätten att fullfölja gymnasiet.
 • Runt 50 000 utbildningsplatser inom vuxenutbildningen, folkhögskolorna, yrkeshögskolan, högskolan/universiteten.
 • Undervisning i svenska från dag ett för nyanlända.
 • Yrkesinriktad SFI.
 • Påbörjat framtagande av nationellt system för validering av utbildnings- och yrkeskvalifikationer.
 • Dessutom pågår det processer som hanterar frågan om styrkedjan samt vinstuttag i skolan.

Och arbetet fortsätter för att all skolor ska vara bra skolor och för att alla elever genom en bra utbildning ska förberedas för arbetslivet och livet.

 

Investera i lärarna

Jag försöker att genomföra så många skolbesök som möjligt för att se hur det står till med skolan i Halmstad. I veckan besökte jag Sannarpsgymnasiet som är en fantastisk skola med engagerade lärare och skolpersonal.

Det är mycket som behöver göras för att skolan och kunskapsresultaten ska bli bättre. Men om man ska börja någonstans så tror jag att mycket handlar om att investera i lärarna. Gör det attraktivt att bli lärare, anställ fler lärare, garantera mindre skolklasser och minska lärarnas administrationsbörda. Idag är lärare mer byråkrater än kunskapsförmedlare och det borde vara tvärtom. Lärarnas tid behöver frigöras så att de kan spendera mer tid med eleverna. Sedan måste vi också lita på professionen och politiken måste sluta detaljreglera lärarnas arbetsmetoder. Få andra yrkesgrupper blir så detaljstyrda som lärarna.

Sedan måste vi också bestämma oss för att Sverige ska ha världens bästa skola. Det betyder att tillräckligt med resurser måste tilldelas skolan för att den målsättningen ska uppnås.

Image

Från besöket på Sannarpsgymnasiet