Sommar!

Solen skiner, havet lockar med bad och snart har turisterna börjat inta Halmstads stränder. Sommaren är här! Då känns det lägligt att summera första delen av 2013 och blicka framåt.

Våren 2013 har varit intensiv. Socialdemokraterna i Halmstad har lagt mycket energi på att vara ett utåtriktat parti. Vi har fortsatt våra dörrknackningar och dialogprogram varigenom vi har besökt hundratals hushåll i Halmstad. Vi har valt nya forum för att träffa Halmstadbor, bland annat genom att delta vid mässor såsom Tillväxtmässan och 60+ -mässan. Vi har besökt skolor, företag, föreningar och arrangerat dialogmöten. Vi är Halmstads mest tillgängliga och aktiva parti via de sociala medierna och vi syns kontinuerligt i traditionell media.  Allt detta har gjort att vi har fått nya kunskaper om vad Halmstadborna tycker är viktigt – vilket vi också ska kanalisera.

Politiskt har vi prioriterat sysselsättningen, välfärden och skolan. Det är helt enkelt så att genom fler jobb och en bättre skola bygger vi ett Halmstad med framtidstro, ett Halmstad som kan bättre. Nyligen presenterade vi därför i vår alternativa budget för Halmstad 2014-2016 ett stort jobbpaket och investeringar i skolan. Jobbpaketet betyder att unga ska ges jobb genom ett generationsskifte i kommunen och vi ska investera i traineetjänster, sommarjobb, studentmedarbetare och praktikplatser. I Socialdemokraternas Halmstad ska alla unga ha sysselsättning. För skolans del investerar vi i höjd lärartäthet i grund- och gymnasieskolan och vi vill bygga fler förskoleavdelningar. Under flera år har många lärare varslats vilket också drabbat skolkvaliteten – den trenden vill vi bryta. Investeringar i högre lärartäthet är investeringar i kunskap och bättre skolresultat. För hela vårt skolpaket, läs här.

Sammantaget verkar Halmstadborna uppskatta Socialdemokraterna. Vi genomförde en opinionsundersökning via SIFO under april 2013 som i all akt och mening är statistiskt säker. Undersökningen visade att 44 % av Halmstads invånare skulle rösta på (S) om det vore val idag. Det är ett fint förtroende som vi är ödmjuka inför och vi ska jobba vidare för att fortsätta förtjäna det förtroendet.

Efter sommaren väntar valrörelse vilket ska bli roligt!  Jag brukar ofta säga att det är viktigt att (S) har ett gott förtroende för att vi är bra, inte för att (M) med stödpartier är dåliga. Min förhoppning är att vi ska fortsätta jobba med den devisen som framtidsperspektiv.

Jag avrundar med några sommarbilder – tycker om att fotografera och Halmstad har många fina motiv!

Image

Image

Image

Annonser

Kongress i Göteborg 2013

Den socialdemokratiska kongressen i Göteborg 2013 kommer sannolikt att gå till historien som en enighetens kongress. Entusiasmen inför kongressen var påtaglig och på plats var atmosfären varm.

Socialdemokraterna som framtidsparti som återigen vill återupprätta Sveriges kraft
och välstånd var sannerligen devisen som präglade i princip allt; ombuden, personalen,
diskussionerna, förhandlingarna och givetvis politiken.

Kongressens enskilt viktigaste politiska område var jobben, sysselsättningen,
arbetsmarknaden och näringslivet. Här enades kongressen kring ambitionen full sysselsättning och jobbmålet att Sverige ska ha EU:s lägsta arbetslöshet år 2020.

Kongressen lyfta företagandet bland annat genom beslut om halverat sjuklöneansvar för
företag, ekonomisk trygghet för småföretagare, jobb- och utbildningskontrakt som ger
kvalifikationer för en modern arbetsmarknad samt SSU:s förslag om en 90:s dagars regel för
ungas sysselsättning.

Även om många antog att frågan om vinsterna i välfärden skulle skapa dramatik inträffade
det motsatta. Med känsla för samling, ordning och reda samt ansvar för Sverige enades
kongressombuden för ett regelverk för välfärden som värnar om skattepengarna, kvaliteten
och valfriheten, som många sympatiserar med.

Bland annat antog kongressen ett skärpt regelverk för etablering av friskolor där kommunerna ges ett avgörande inflytande. Detta är alldeles nödvändigt eftersom ordningen för friskoleetableringar är misslyckad. Dagens system gör att kommuner läcker skattepengar, kvaliteten drabbas och även seriösa enskilda aktörer som tänker seriöst och långsiktigt. Vårt antagna regelverk för ordning och reda i välfärden kommer att borga för just seriositet, långsiktighet och att skattepengar kommer välfärden till godo.

Självklart behandlade kongressen många, många andra frågor utöver dessa. Skolan var
också ett prioriterat område där vi socialdemokrater från Halmstad hade flera inskickade motioner. Bland annat lyfte vi vikten av att skolan ser alla barn.

Sammanfattningsvis kan sägas att vi är tillbaka från kongressen med en förvissning om att
socialdemokratin är stark, enig och redo att än en gång bygga ett starkt Sverige.

887133_546912642026124_769060455_o

Inför valet av Stefan Löfven som partiordförande.

902035_546912965359425_1240307508_o

Stefan Löfven valdes som partiordförande av kongressen.

883987_546504445400277_1658617207_o

Carin Jämtin valdes om till partisekreterare.

892424_547747718609283_1311725772_o

Den halländska delegationen.

M2

Delegationsledaren Margit Bik, talade om gröna bostäder.

555600_547300598653995_1449316812_n

Anders Rosén framhöll att skolan ska hjälpa barn i behov av särskilt stöd.

555732_547343035316418_1710952668_n

Christina Johansson talade flera gånger, här under temat ökad trygghet.

527165_547287455321976_2551308_n

Krister Matsson i talarstolen om en god välfärd för alla.

156533_547299398654115_1906480721_n

Jeanette Qvist hade inlägg om bland annat en modern barnomsorg.

529527_547674988616556_80943979_n

Johan Tolinsson var en flitig talare och ansvarade bland annat för miljöpolitiken.

894432_546910788692976_1910685855_o

Jennie Nilsson som är en av våra riksdagsledamöter från Halland är också partiets näringspolitiska talesperson. Hon var föredragande för temat jobb genom fler och växande företag.

64271_10200876755462731_607384340_n

Själv talade jag också om arbetsmarknads- och näringslivspolitiken och betonade småföretagares ekonomiska trygghet. Utöver detta pratade jag även under temat ordning och reda i välfärden.

485358_487239451343990_1588627171_n

Delegationen hade god hjälp av vår personal.

906581_546912665359455_357138376_o

Många socialdemokrater från Halland besökte kongressen, här syns kommunalrådet Eva Borg (S) från Kungsbacka på plats med Johan Tolinsson, ombud.

893063_546912422026146_290767037_o

Riksdagsledamoten Adnan Dibrani och regionrådet Per Persson deltog också.

Kongressbild

Själv blev jag fotad av SSU:s ordförande i Halmstad, Manuel Gomez.

901377_547708801946508_1753511989_o

Patrik Nilsson från Hylte var ännu en halländsk gäst på plats.

904257_547709001946488_1788172516_o

En kongressfest hann vi också med, Sebastian Stenholm och Adnan Dibrani var festfina.

Socialdemokraterna – framtidspartiet

I lördags höll Socialdemokraterna i Halland framtidskonferens. Vi var på Campus i Varberg och det var fullsatt. Människor från Kungsbacka, Varberg, Falkenberg, Hylte, Laholm och Halmstad hade samlats av ett enda skäl: för att diskutera hur socialdemokratin ska bli partiet som inger framtidstro.

Platsen för konferensen var självfallet medvetet vald. Vi var på Campus för att illustrera socialdemokratins tro på dynamiken i kopplingen mellan akademin, politiken och arbetsmarknaden. Vi ville också vara på en plats som signalerar utveckling och framtid.

Detta är nämligen kärnan i det pågående socialdemokratiska utvecklingsarbetet. Vi vill på allvar vara partiet som får människor att känna att en ljusare framtid är möjlig. I tider av finanskris och ekonomisk stagnation är det lätt att uppgivenheten segrar. Men socialdemokratin har historiskt visat att trots tuffa förutsättningar är det möjligt att åstadkomma en stark välfärd och lyfta sysselsättningen.

Och just betoningen på jobb och skola är central för socialdemokratin som helhet, centralt men också här i Halland och Halmstad.

För att nämna vad vi gör här i Halmstad ifråga om detta så vill jag exemplifiera med en rad förslag som socialdemokratin har presenterat för ambitionshöjningar i vår kommun.

Jobb- och näringslivspolitiken har varit vårt signum en längre tid. Vi socialdemokrater i Halmstad levererade redan inför valet 2010 ett jobbpaket för unga. Vi finansierade full sysselsättning för alla unga upp till 25 år i vårt budgetförslag där vi föreslog att kommunen ska ge jobb, traineetjänster och praktik till unga. Vi vill också ta in studentmedarbetare, det vill säga att kommunen ska ge studenter jobb under studietiden inom deras studiefält. Allt för att underlätta ungas inträde på arbetsmarknaden.

Vi betonar också ett snabbare generationsskifte i Halmstads kommun för att få unga i arbete men också höja välfärdens kvalitet. Nya lärare, vårdbiträden, utredare, fastighetsskötare, ingenjörer med flera hade kunnat anställas samtidigt som kunskap hade överförts från äldre till yngre.

Samtidigt ser vi att vårt jobbpaket för unga måste breddas till att omfatta fler. Idag är arbetslösheten tyvärr spridd inom alla åldrar och yrkeskategorier vilket betyder att en offensivare jobbpolitik behövs. Det borgerliga blocket saknar ambitioner att lösa krisen på arbetsmarknaden – av den enkla anledningen att högre arbetslöshet gynnar deras syfte att skapa låglönemarknader. Om fler konkurrerar om jobben så dumpas lönerna. Därför måste vi som kommunpolitiker agera – och det kommer socialdemokratin i Halmstad att göra.

Ifråga om näringslivet var vi först med att föreslå vassare rekrytering av företag och talanger till Halmstad. Vi finansierade anslag i kommunens Näringslivsbolag för det här ändamålet eftersom vi tror att Halmstad aktivt bör rekrytera etableringar. Nivån på detta arbete är för låg nu. Vänder vi på trenden innebär nya företag också nya jobb, vilket vi alltid behöver. Men behovet är särskilt stort nu när varselvågen slår hårt mot oss.

Vi har också fokus på Halmstads skola. Vi vill att Halmstads skolor ska vara bland Sveriges bästa. Därför presenterade vi bland annat nyligen ett skolpaket för Halmstad. Elevernas kunskaper måste höjas och då måste skolan hålla måttet. Och det bästa sättet att höja kvaliteten i skolan är att lyfta lärarna. Det är allmänt känt att bra lärare också ger väl presterande och välmående elever.

Vi socialdemokrater menar därför att lärartätheten behöver höjas. Fler lärare i Halmstad, i kombination med det socialdemokratiska riksdagsförslaget att skolklasserna ska bli mindre, innebär att varje lärare får mer tid med varje elev. I just det mötet sker kunskapsöverföringen och varje elevs enskilda förmågor och behov kan tillgodoses.

Vårt skolpaket hanterar också problemet med lärarnas ökade administrativa börda. Idag får lärare lägga för mycket tid och energi på att fixa administrativa uppgifter istället för att koncentrera sig på undervisningen. Den här ordningen måste ändras. Lärare ska fokusera på eleverna och undervisningen. Därför vill vi se över möjligheten att införa så kallade lärarsekreterare som ska bistå lärarna med praktiska sysslor.

Vi vet att en nationell översyn av lärarnas administrativa börda har initierats. Men så länge problemet inte har åtgärdats tänker vi socialdemokrater kommunalt hantera problematiken.

Kontentan är att vi levererar politik för jobb och bättre skolkvalitet. Socialdemokratin tror att det finns en väg framåt. Socialdemokratin har byggt dagens moderna och konkurrenskraftiga Sverige och vi har samma höga ambitioner för framtiden. Vi har framtidstro och vår politik speglar det.

Image

 

487225_10151512666173829_881442754_n

 

 

 

Vad betyder forskaranläggningen ESS för Halmstad?

Just nu förbereds etableringen av ett internationellt och världsunikt forskarcentrum i Lund. Det handlar om en multivetenskaplig anläggning vid namn ESS (European Spallation Source) som finansieras av Europas länder. Många ledande forskarnationer konkurrerade om att få anlägga ESS, vilket visar på dess betydelse.

Men ESS är mer än en anläggning. Etableringen väntas nämligen attrahera ansedda forskare, nya företag, skapa jobb och generera tillväxt. Den väntas också leda till en expanderande region med befolkningsökning, växande städer och ett ökat behov av exempelvis bostäder i närområdet. Bara i Lund väntas 50 000 nya invånare flytta in de kommande åren genom centrets etablering.

ESS beräknas stå färdig år 2020. Snart, alltså. Jag har många gånger frågat mig, vilken strategi har Halmstad för att tillgodoräkna sig möjligheterna med ESS? Jag tror nämligen att Halmstad kan vinna mycket genom ESS, men det kräver framförhållning och planering.

Frågan om ESS måste därmed upp på dagordningen i Halmstad. Vi måste exempelvis börja diskutera etableringens påverkan på vår bostadsmarknad, utbudet av mark för företag, kommunikation och infrastruktur, service och andra spin-off effekter samt tillgången till relevant utbildning och internationella skolor för barn och ungdomar.

För nog är det så att vi kommer att påverkas. För det första på grund av vårt läge mellan Göteborg och Malmö, där vår högskola förmodligen kommer att bli en knutpunkt för universiteten i båda städerna.

För det andra på grund av att Halmstad erbjuder en av Sveriges mest attraktiva livsmiljöer, vilket också kommer tilltala sådana med anknytning till ESS. Vår natur och det faktum att vi befinner oss i en tillväxtregion på västkusten gör oss tilltalande för människor och företag. Att inflyttningen redan idag visar plus vittnar naturligtvis om Halmstads goda renommé men det bidrar också till vår ekonomi eftersom våra intäkter ökar. Det ger oss förutsättningar att utveckla välfärden och därmed vår livskvalitet.

Vi måste också i motsvarande mån räkna med att en god välfärd har en viktig attraktionskraft för att människor ska vilja bo, jobba och leva i Halmstad. Det ena föder det andra så att säga, ekonomi ger välfärd och välfärd ger ekonomi. En kvalitativ välfärd kommer därmed att vara en konkurrensfördel för Halmstad i framtiden.

Min avsikt framöver är att arbeta för att en strategi ifråga om ESS tas fram i Halmstads kommun. Vi har här en sällsynt chans som vi måste ta vara på.

0eee2655c0eecff33e

Bildkälla: lunduniversity.lu.se

Årskrönika

Kollegan Anders Roséns och min årskrönika:

Nu är det dags att blicka tillbaka på 2012 – och vi vill börja med att tacka alla Halmstadbor för året som har gått. Vi har under det gångna året sagt att vår prioritet är att träffa Halmstads invånare och samtala om idéer och behov i vår fina kommun.

Vi har därför knackat dörr, besökt företag, föreningar, skolor, äldreboenden och många andra för att få kunskaper om hur vardagen ter sig i olika verksamheter. När vi tillträder 2014 vill vi nämligen att vår socialdemokratiska politik ska bygga på era idéer och vara djupt förankrad bland er Halmstadsbor.

Fokus för vår politik är jobb och välfärd. Vi har under året satt näringslivsfrågorna på dagordningen och likaså ungdomsarbetslösheten genom att leverera ett konkret politiskt paket för jobb åt unga. När det kommer till välfärden har frågan om skolkvalitet och en värdig ålderdom varit centrala för socialdemokratin.  I en tid när borgerligheten med moderaterna i spetsen förstör och skär i välfärden har vi markerat att vår tidlösa socialdemokratiska ambition är att utveckla välfärden, inte likt borgerligheten avveckla den.

Samtidigt som vi har jobbat för en politisk förändring har personalen runtom i Halmstads kommun lagt ner ett stort arbete och engagemang som inneburit att våra kommuninvånare fått en fin service oavsett om de är två år och går i förskolan eller är 92 år och bor på ett särskilt boende.

För oss socialdemokrater är det självklart att personalen även i fortsättningen skall få utöva viktiga arbeten och göra Halmstad ännu mer attraktiv att bo och verka i. Det är också självklart att personalen som jobbar i kommunen ska få den kompetensutveckling och friskvård som behövs. Det är det minsta vi kan göra för personalen i kommunens olika verksamheter som gör ett fantastiskt arbete som betyder oerhört mycket för många.

Så återigen, ett stort tack för 2012! Vi ses 2013, med ny kraft och fortsatt tro på ett Halmstad och Sverige som kan bättre!

God Jul och Gott Nytt År!

Vinter